Общи условия

март 20, 2023 2023-06-08 7:07

Моля, внимателно прочетете тези условия и правила за ползване на къща за гости „Юрта“ – с. Аврен, преди да направите резервация. Спазването на правилата ще подсигури вашата приятна и безпроблемна почивка при нас.

Настаняване

Настаняването и освобождаването на къщите за гости се извършва в следните часове:

настаняване след 14 часа

освобождаване до 12 часа

Възможност за по-ранно настаняване и/или по-късно освобождаване на стаите след допълнително уточняване при запитването.

Вътрешен ред

  1. На територията на къщите за гости – не се допускат домашни любимци, освен ако това не е уточнено предварително!
  2. Пушенето на цигари в къщите за гости е абсолютно забранено в спалните и другите закрити общи части. Допустимо е единствено в двора и верандите на обектите.
  3. При напускане на обектите гостите са длъжни да ги оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването си.
  4. Гостите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други клиенти или да уронват престижа и доброто име на обекта.
  5. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
  6. При нарушаване на обществения ред (силен шум след 23 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите на къщите за гости поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.
  7. Забранено е внасянето на хранителни продукти в спалните.

9.След ползване на барбекюто, всички отпадъци да бъдат прибрани и пещта изчистена!

  1. След ползване на пещта на верандата, да бъде почистена! На тази пещ е забранено печенето и приготвяне на храна!

Гости

Броят на гостите (възрастни и деца) по време на престоя в къща за гости „Юрта“ не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията. Общият капацитет на къщата е 8 човека!

Влизане или достъп до имота може да бъде отказано, ако броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията.

Собственикът на къщата за гости  не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на обекта и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители!

Плащане

Сумата за престоя и нощувките в къщите за гости , съгласно направената резервация, се заплаща предварително до 72 часа (3 дни) след направената резервация.

При липса на плащане резервацията се анулира!

Необходимо е предварително заплащане на 50% от сумата за настаняване (капаро)!

Допълнителни разходи

Разходите за комунални услуги (ток, вода) и консумативи са включени в наемните цени. Допълнителни такси няма.

Щети или загуби

Изискваме от нашите гости да се отнасят към имуществото на къщите за гости  с грижата на добър стопанин.

Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът на къщите за гости може да изиска гостите да освободят обекта без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността на къщите за гости, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика или на негов представител.

Достъп

Къща за гости „Юрта“ и цялата нейна собственост са на разположение за пълноценно ползване на гостите по време на наемния период.

Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в обектите имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

Ценности и сигурност

Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къща за гости „Юрта“, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.

При отворени/отключени прозорци и врати по време на немния период, независимо дали гостите са на територията на къщите за гости или извън нея (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на на гостите. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.

Прекратяване на резервация

За прекратяване на потвърдена резервация, е необходимо гостите да изпратят писмено уведомление за отказ на електронната поща на къщите за villasavren@yahoo.com

Форсмажорни обстоятелства

При настъпване на форсмажорни обстоятелства, при които е невъзможно изпълнение на резервациите, клиентите получават ваучер валиден 24 месеца от датата ма издаването му.

Този ваучер може да бъде използван за реализиране на резервацията при отпадането на форсмажорните обстоятелства, при наличието на свободни за желаните дати места, след предварителна уговорка с мястото на настаняване чрез електронна поща на email адреса.

Жалби

Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой.

За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема.

Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

Приемане на общите условия

С потвърждаването на резервацията клиентите заявяват, че са прочели и разбрали тези Условия и правила за ползване на къщите за гости – с. Аврен и са съгласни с тях!

Плащане с банкова карта през виртуален ПОС

0.1 На нашия сайт www.villasavren.com респективно „АВАРО“ ЕООД, ЕИК 148012878, управител Добрин Ганчев Колев, може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.

0.2 Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурнист на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

0.3 При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО MasterCard Identity check и VISA Secure то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

0.4 Ние от www.villasavren.com респективно „АВАРО“ ЕООД, ЕИК 148012878, управител Добрин Ганчев Колев не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитане платежна страница на обслужващата ни банка.

0.5 Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

0.6 В случаите в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 10 дни.

0.7 От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 10 000 лева.

0.9 Банка ДСК за момента е единствената банка в България, която притежава PCI DSS сертификат и преминава ежегодно одит, за да се потвърди, че всичките ѝ процеси покриват изискванията на PCI DSS.
PCI DSS (Payment Card Industry Security Standards Council) сертификат – световен стандарт за сигурност и безопасност на картовите транзакции и разплащания в интернет, който включва изисквания в шест основни области: изграждане и поддържане на сигурна мрежа, защита срещу кражба на данни, разработване и поддържане на програма за управление на уязвими места, прилагане на мерки за контрол на достъп, наблюдение и тестване на мрежата, и поддържане и прилагане на политика за информационна сигурност;

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens